கொழும்பு PRIDE 2018

இந்தவருடம் கொழும்பு PRIDE ஆனது தனது 14 வது பதிப்பிற்காக பெரும்பாலான திகதிகளை ஒதுக்கியுள்ளது. எமது நிகழ்வுகள் பற்றிய புதுப்பிப்புகள் மற்றும் அற்புதமான நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றை பற்றி தெரிந்து கொள்ள அவ்வப்போது இந்த பக்கத்தைச் சரிபார்க்கவும். அல்லது, எங்கள் பேஸ்புக் பக்கம்- கொழும்பு PRIDE2018 ஐ பார்க்கவும். மற்றும் ஒவ்வொரு நிகழ்வு, அவற்ற்ன் இடங்கள் பற்றிய விபரங்கள் அறியத்தரப்படும்.

4 ஜூன் – ஊடக உணர்திறன் மற்றும் மாநாடு

9 – 10 ஜூன் – இளைஞர் முகாம்

12 ஜூன் – FFLGBTIQ கருத்துக்களம் (குடும்பம் & LGBTIQ இன் நண்பர்கள்)

14 ஜூன் – இசை மற்றும் நடன விழா

16 ஜூன் – ரெயின்போ பஸ் அணிவகுப்பு

17 ஜூன் – அபிமாணி LGBTIQ திரைப்பட விழா தெற்காசியாவில் உள்ள பழமையான குயர் திரைப்பட விழாக்களில் ஒன்றான அபிமாணி LGBTIQ திரைப்பட விழா 2006 ஆம் ஆண்டில் திறக்கப்பட்டது. இது இலங்கையில் உள்ள ஒரே குயர் திரைப்பட விழா ஆகும்.

17  ஜூன் – 20  ஜூன் – Rainbow கலை & புகைப்பட கண்காட்சி

21  ஜூன் – IDEA சந்திப்பு

23 ஜூன் – ரெயின்போ பிரைட் (Pride) கட்சி

24 ஜூன் – Rainbow காத்தாடி விழா

Published by

Leave a Reply